Usługi BHP

,,BHP jest ważne, abyś świadomie zarządzał, tworzył, pracował, zatrudniał.’’

Świadczę kompleksowe usługi w zakresie BHP dla firm, sprawując stały nadzór nad warunkami pracy i pełną obsługę dokumentacji. Co do zasady, przepisy BHP obowiązują w każdej firmie. Wyjątek stanowi jednoosobowa działalność gospodarcza, w której nie ma zatrudnionych pracowników – jej wymogi BHP nie obowiązują. Właściciel takiej firmy nie musi dokonywać oceny ryzyka zawodowego związanego z prowadzeniem działalności, wykonywać okresowych badań lekarskich czy przygotowywać instrukcji stanowiskowych.
Zakres usług, które świadczę:
• szkolenia podstawowe z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
• sporządzanie pełnej dokumentacji powypadkowej,
• wykonywanie oceny ryzyka zawodowego,
• opracowywanie instrukcji stanowiskowych bhp,
• kontrola warunków bhp w firmie,
• udział w komisjach bezpieczeństwa w zakładzie pracy,
• dobór środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.